/Inne dokumenty

Inne dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z innymi dokumentami

Przydatność masek w walce z Covid-19

Pisma udostępnione dzięki uprzejmości Grzegorza Płaczka – LINK DO ŹRÓDŁA

Jesteś zmuszana(y) do noszenia maseczki w miejscu pracy?

1. Pismo do pracodawcy – zapytanie oraz odmowa noszenia maseczki – pobierz

Nie przyjęłaś(ąłeś) mandatu za brak maseczki i otrzymała(e)ś wyrok nakazowy (masz 7 dni)?

2. Sprzeciw dot. wykonywania eksperymentu medycznego (testowania) – pobierz

Została(e)ś przetestowana(y), a tego nie chciała(e)ś (w miejscu u pracy, w szpitalu, w przychodni, etc,)?

3. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego (testowanie) – pobierz 

Została(e)ś zaszczepiona(y) wbrew swojej woli?

4. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego (szczepienia) – pobierz 

Policja utrudnia Ci prowadzenie działalności gospodarczej (solaria, siłownie, restauracje, etc.)?

5. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – przekroczenie uprawnień (działalność gospodarcza) – pobierz

Została(e)ś zaszczepiona(y) w pracy wbrew swojej woli?

6. Zawiadomienie przeciwko pracodawcy – zmuszanie do eksperymentu medycznego (szczepienia) – pobierz

Została(e)ś przetestowana(y) w pracy wbrew swojej woli?

7. Zawiadomienie przeciwko pracodawcy – zmuszanie do eksperymentu medycznego (testy) – pobierz

Wniosek o objęcie nadzorem Koncepcji Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w resorcie Obrony Narodowej

8. Moje pismo wysłane do Rzecznika Praw Obywatelskich – pobierz

Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. wartości stężeń

9. Moje pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – pobierz