//Protest 12.06.2021 Warszawa

Protest 12.06.2021 Warszawa

Dziś odbywa się V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień w Warszawie, tym razem pod hasłem „Wolność od paszportów medycznych”.

Jesteśmy na proteście. Powinniśmy tu być. Warto też zauważyć, że jest to demonstracja ZA DOBROWOLNOŚCIĄ szczepień (lub inaczej PRZECIW PRZYMUSOWI szczepień).

W mediach nazywają nas anty-szczepionkowcami. To myląca nazwa. W rzeczywistości jesteśmy zwolennikami dobrowolności szczepień. I tych przeciw kowid i tych przeciw grypie i innym popularnym chorobom. Chcemy, by każdy mógł decydować o osobie, o swoim zdrowiu osobiście, a nie, by to urzędnik za nas decydował.

Chcemy, by Sejm wprowadził prosty przepis, że to:

§1. Lekarz w porozumieniu z pacjentem ma prawo wyboru terapii (w tym szczepień).
§2. Jeśli zapis jakiejś innej ustawy lub aktu niższej rangi jest z tym sprzeczny, to nie ma mocy obowiązującej.

Ten drugi zapis musi być wprowadzony z uwagi na wiele sprzecznie konstruowanych przepisów.

Tylko tyle i aż tyle musi się zmienić – byśmy mogli decydować o osobie. Lekarze muszą przestać być zmuszani do stosowania procedur, a pacjenci do ich przestrzegania. To nie urzędnik procedurami ma decydować o leczeniu, ale lekarz w porozumieniu z pacjentem. Jako środowisko pacjentów kładziemy olbrzymi nacisk na to współdecydowanie przez pacjentów. Bo najpierw zdrowie i życie, potem procedury.