//Odmowa wszczęcia postępowania art. 116

Odmowa wszczęcia postępowania art. 116

Tym razem sąd postanowił odmówić wszczęcia postępowania. Dlaczego? Ponieważ miał wątpliwości czy nakaz zakrywania ust i nosa obejmuje budynek policji, gdyż nie został on wymieniony w rozporządzeniu 🙂

Wielkie brawa dla Sądu Rejonowego w Wałczu!