//Pismo w sprawie szkół do posła Grzegorza Brauna

Pismo w sprawie szkół do posła Grzegorza Brauna

Mówiono nam na początku pandemii, że nauka zdalna będzie miała charakter przejściowy. Zgodziliśmy się z tym, ufając, że ówczesny Minister, podejmując tę decyzję, oparł ją na wiarygodnych i merytorycznych przesłankach. Po prawie roku od jej wprowadzenia widać coraz więcej oznak, że będzie to stan permanentny, mimo że przesłanki, na podstawie których została wprowadzona, okazały się
całkowicie błędne. Nie ma żadnej korelacji pomiędzy kolejnymi obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd, zamykaniem czy otwieraniem poszczególnych gałęzi gospodarki, szkół czy innych obiektów użyteczności publicznej, a spadkiem czy też wzrostem poziomu zakażeń. Obecnie widać wręcz, że poziom zakażeń jest wyłącznie wprost proporcjonalny do ilości wykonywanych testów na obecność
wirusa. A to oznacza, że te obostrzenia nie działają. Dlatego apelujemy o natychmiastowy powrót do normalności i pełne otwarcie szkół na wszystkich poziomach edukacji.

Poniżej zamieszczamy nasze pismo, które wystosowaliśmy do posła Grzegorza Brauna.

Pismo do Grzegorza Brauna