//Odmowa wszczęcia postępowania z art. 116

Odmowa wszczęcia postępowania z art. 116

I doczekaliśmy się, mamy odmowę wszczęcia postępowania po nowelizacji ustawy. Sąd Rejonowy w Gdyni wykazał się racjonalnością.