//AKCJA ZNICZ 1 listopada godz. 15.00 OPOLE-PÓŁWIEŚ (przy bramie głównej)

AKCJA ZNICZ 1 listopada godz. 15.00 OPOLE-PÓŁWIEŚ (przy bramie głównej)

Spotykamy się, aby zapalić znicze mając w pamięci naszych bliskich zmarłych. Nikt nie może i nie ma prawa nam tego odebrać!

Przypominamy i zarazem zwracamy uwagę iż zgodnie z treścią Art 53 Konstytucji, punkt 5: ” uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.”Zaznaczyć należy iż Morawiecki powiedział, że zamknięcie cmentarzy nastąpi w drodze rozporządzenia, co sprawia, że jest to kolejny nielegalnie wprowadzony przepis! Zwrócić należy również uwagę iż wprowadzenie tego rodzaju zakazu czy obostrzenia, narusza również art 31 punkt 3 Konstytucji: “Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.”Jednoznacznie zatem stwierdzić należy iż zakaz ten jak i zakazy zgromadzeń organizacji imprez oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa są bezprawnie wprowadzane.